Team Buiding Tại Thủy Châu Tháng 09 - 2019

Vào tháng 09 - 2019, Blockhive Việt Nam đã tổ chức team building cho nhân viên tại Khu du lịch Thủy Châu

Trung Thu Của Nhân Viên Blockhive Việt Nam

Vào ngày hội "Trăng bao tròn" ở Blockhive Việt Nam đã tổ chức buổi tặng bánh trung thu cho nhân viên

Blockhive Việt Nam Bắt Đầu Đi Vào Hoạt Động

Blockhive Việt Nam hợp tác với các đối tác để phát triển các giải pháp công nghệ và nghiên cứu Blockchain