Diango - Framework Xây Dựng Website Tốt Và Nhanh

Django là một framework bậc cao của Python có thể thúc đẩy việc phát triển phần mềm thần tốc và clean, thiết kế thực dụng.

Blockhive Việt Nam Bắt Đầu Đi Vào Hoạt Động

Blockhive Việt Nam hợp tác với các đối tác để phát triển các giải pháp công nghệ và nghiên cứu Blockchain