Diango - Framework Xây Dựng Website Tốt Và Nhanh

Django là một framework bậc cao của Python có thể thúc đẩy việc phát triển phần mềm thần tốc và clean, thiết kế thực dụng.